Policy för personuppgifter

Denna policy beskriver på vilket sätt Biltjänst följer den europeiska dataskyddsförordningen GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter.
Policyn avser Lidköpings Biltjänst (556635-7538) samt dess dotterbolag och omfattar privatkunder och företagskunder.

När sparas dina uppgifter?

Om vi på något sätt inleder en affärsrelation så sparas det för utförandet av vår tjänst nödvändiga personuppgifter. Det kan handla om att du hyr, köper, nyttjar vår bilbärgning eller servar en bil hos oss. Vi sparar även dina personuppgifter under rekryteringsprocessen om du väljer att söka en tjänst hos oss, eller lämnar en spontanansökan.

Vad är det vi sparar?

De uppgifter som kan komma att sparas är ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi kan också komma att behöva spara ditt personnummer och ditt registreringsnummer för att genomföra ett köp, lägga upp en avbetalning mm.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Så länge som det för vår affärsrelation är nödvändigt eller så länge som lagen kräver kommer dina uppgifter att sparas. Du kan kontakta oss för att i detalj få reda på vilka uppgifter vi sparar. Om du finner några fel, eller önskar få dina uppgifter borttagna vänligen kontakta oss. I det fall vår affärsrelation upphör eller aldrig inleds kommer dina uppgifter gallras bort inom ett år.

Får någon utöver oss ta del av dina uppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till våra samarbetspartner om så krävs för att vår affärsrelation skall kunna upprätthållas. Det kan till exempel handla om leasingbolag, försäkringsbolag och generalagenter. När vi delar din information till våra samarbetspartner, sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar deras rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer inte dela dina uppgifter till tredje part om det för vår affärsrelation inte är motiverat.

Dina kontaktuppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte från oss eller någon av de samarbetsparter som är väsentliga för vår affärsrelation. Enligt GDPR har du rätt att avsäga dig denna typ av information i framtiden.

Skydd av dina uppgifter

Dina uppgifter lagras i IT-System med hög säkerhet. Om vi mot förmodan skulle upptäcka ett intrång där det föreligger risk att dina personuppgifter har hamnat i orätta händer kommer vi rapportera händelsen direkt till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vad kan du påverka?

Du kan återkalla ditt samtycke att vi har rätt att lagra dina personuppgifter. Återkallelsen avser då kommande lagring. För att återkallelse skall tillåtas kan det krävas att vår affärsrelation avslutas vilket kan medföra merkostnader för dig som kund.
Som tidigare nämnts har du också rätten att avsäga dig eventuell marknadsföring som sänds av oss eller någon av våra samarbetsparter.

Användande av cookies

Sessionscookies

Dessa gör att du kan utföra vissa grundläggande funktioner på våra webbplatser, till exempel genom att behålla inloggningsuppgifter för sessionen eller en transaktion. De hjälper också till att minimera behovet av att överföra information över Internet. De lagras inte på din dator och de försvinner när du avslutar din webbläsarsession.

Permanenta cookies

Dessa gör det möjligt för oss att känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar på webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser och genom att kombinera den med annan information vi har om dig kan vi anpassa innehållet åt dig när du kommer tillbaka.

Google Analytics

Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google så att vi kan känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar på webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser. Google förbehåller sig också rätten till de insamlade uppgifterna.

 

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande dina personuppgifter kan du kontakta:

Lidköpings Biltjänst AB
Västgötagatan 253
531 43 Lidköping

Alternativt skicka ett mail till info@biltjanst.se