Visselblåsning för Lidköpings Biltjänst

visselblåning

Visselblåsarpolicy Lidköpings Biltjänst AB

Varför Visselblåsa?

Lidköpings Biltjänst strävar vi efter att ha en öppen och
transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet
och hög säkerhet och som du når genom knappen nedan.

Visselblåsning

Vad kan rapporteras?

Vem kan rapportera?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Lidköpings Biltjänst. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Hur hanteras rapporterna?

Flödesschema Visslan

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om Lidköpings Biltjänsts hantering av visselblåsningsärenden eller personuppgifter läs gärna nedanstående dokument.

Fullständig visselblåsarpolicy

Personuppgiftspolicy